×

Hükümler ve Koşullar

 

Online Alışveriş Platformu (Nirvoda): Nirvodanın sahip olduğu, Üyelere, Program kapsamında belirlenen hizmetlerin sunulması amacıyla oluşturulmuş online alışveriş platformunu ve bu platforma ait markayı,

Online Alışveriş: Üyelerin, Nirvoda web sitesi üzerinden alışveriş yapmasını,

Üye(ler): Nirvoda Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Politikası’nı (Aydınlatma Metni) ve Rıza Formunu onaylayarak ve Online Alışveriş Kanalları’nı kullanarak Programa üye olan gerçek kişiyi,

Site: Program ile ilgili bilgilerin online olarak erişilebildiği web/mobil site ve mobil uygulamaları, ara yüzü,

Hizmetler: Nirvoda bünyesinde, üyelerin yararlanabileceği hizmetleri,

 

Online Alışveriş Kanalları:

Nirvoda web sitesi üzerinden,

Nirvoda mobil uygulaması üzerinden,

Nirvoda çağrı merkezi aranarak,

Nirvodanın anlaşmalı olduğu web siteleri ve uygulamalar üzerinden

 

Kişisel Veri: Nirvodaya üye olmak amacıyla, Üyeden alınan ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, Üyenin konum verisi ve Üyenin gezinme bilgilerini,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 

Kullanım Şartları, Risk ve Sorumluluklar ve Kullanım Koşullarında Yapılabilecek Değişiklikler

Nirvoda web sitesini kullandığınızda, sizin kişisel bilgileriniz, sipariş detaylarınız ve web sitesi veya mobil uygulama kullanımınıza dair gezinme bilgileriniz, ankete katılımlarınız, konum veriniz, bunlar sistemin gereği olarak programa aktarılır ve işlenir. Program, bu verileri kullanarak sizin için özelleştirilmiş içerikler, kampanyalar ve çeşitli avantajlar tasarlar ve sunar. Bu bilgilerin paylaşılmasına izin verdiğinizi kabul etmiş olursunuz.

Nirvoda’nın sunduğu ürünlerin listesi sürekli güncellenmektedir. En güncel ürünleri görmek için lütfen https://www.nirvoda.com/adresini ziyaret edin.

Program’ın içeriği ve işleyişi zaman zaman değişebilir, bazen daha farklı avantajlar sunan yeni bir modelle değiştirilebilir. Bu tür durumlarda, üyelikleriniz otomatik olarak yeni modele geçirilir.

Nirvoda’nın web sitesi ve içeriği, Nirvoda mülkiyetindedir ve kişisel kullanımınız dışında kopyalanması veya yeniden üretimi yasaktır.

Nirvoda, web sitesini virüslerden ve diğer zararlı yazılımlardan korumak için gerekli önlemleri almıştır. Ancak, kullanıcının kendi virüs koruma sistemini kullanması ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir.

Nirvoda, web sitesinin içeriğini, kullanıcılara sunulan hizmetleri ve kullanıcı bilgilerini dilediği zaman değiştirme veya silme hakkını saklı tutar. Bunun yanı sıra, site üzerinde her türlü hata veya aksaklık için hiçbir garanti verilmemektedir.

Eğer Nirvoda sistemlerine ya da nirvoda.com web sitesine zarar vermek ya da işleyişini değiştirmek amacıyla bir saldırı tespit edilirse, Nirvoda yasal süreç başlatma ve saldırganın kimlik bilgilerini ilgili mercilere bildirme hakkına sahiptir.

Nirvoda web sitesi ve tüm alt sitelerinin güvenliği, Nirvoda’nın sorumluluğundadır. Herhangi bir zafiyeti bulup bu zafiyetleri suistimal etmek yasa dışıdır ve bu tür eylemler için yasal yaptırımlar uygulanabilir. Olası bir zafiyet tespit etmeniz durumunda iletisim@nirvoda.com adresine bilgilendirme yapmanızı önem ve ricayla talep ederiz.

Nirvoda, kullanıcılarına daha iyi bir internet deneyimi sunmak için çerez (cookie”) kullanmaktadır. Bu çerezler, web sitesini ve reklamları kullanıcıların ilgi alanlarına ve tercihlerine göre düzenlemeye yardımcı olur.

 

Üyelik Hakkında Bilgiler ve Üye Yükümlülükleri

https://www.nirvoda.com adresinden ve/veya mobil uygulaması aracılığıyla Nirvoda sistemine Üye olunabilir.

Üye, Nirvoda’ya üye olurken verdiği kişisel verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya Üyenin o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden Nirvoda’nın sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. 

Üye, kendisine verilen kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu kabul eder ve üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, program’ın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Nirvoda üyeliği hiçbir ücret ve talep gerektirmez.

Üye, Nirvoda’da sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) belirlenmesi, güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarında dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Nirvoda’nın doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.

Nirvoda, program şartlarını değiştirebilir, program’ı durdurabilir.

Üyelik para ile satılamaz, karşılığında nakit para talep edilemez ve devredilemez.

Üye, reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Nirvoda üyesi üyeliğini kapatma isteme talebini çağrı Merkezi aracılığıyla bildirimde bulunmak kaydıyla, bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 3 iş günü içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. E-posta yolu ile iletilen üyelik iptal talepleri, Üyenin üye olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak veya e-mail yoluyla bilgilendirilerek, çağrı merkezinde işleme alınarak gerçekleştirilecektir. (Nirvoda Çağrı Merkezi Telefon: 000 00 00 E-posta:  iletisim@nirvoda.com )

Üyenin vefat etmesi durumunda ve/veya Nirvoda’nın kanunen fesh edilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya Nirvoda’nın faaliyetlerini sonlandırması halinde, işbu Kullanım Koşulları kendiliğinden sona erecektir. 

Üye, web sitesinden yararlandığı sırada, site tarafından sağlanan Hizmetlerde, bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Nirvoda’nın sorumlu olmayacağını; 

Üye, sipariş verirken siparişe ilişkin özel notlar oluşturabilir. Ancak bu özel notlarda yer alan taleplerin yerine getirilip getirilmemesi Nirvoda tarafından karar verilmektedir. Yerine getirilmemesi durumunda, Nirvoda bu durumu Üyeye bildirmekle yükümlü değildir.

Üye, Program’ın Hizmetler'inden faydalanırken ve Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Nirvoda Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, Program’ın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, Program dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Program dahilinde, Üye tarafından, puan verme ve yorum yapma, yapılan yorumları okuma gibi yeni uygulamalar da getirilebilecektir. Bu uygulamaların içerik ve şartlarının belirlenmesi Nirvoda’nın inisiyatifinde olacaktır. Üye tarafından yapılacak yorumlar, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içerikte olamayacaktır. Üye, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, program ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Nirvoda’nın bu dosya ve yorumlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye tarafından talep edilen kişiselleştirilmiş (özel) tasarımların talebi doğrultusunda; tasarımın telif hakkının üye tarafından sorumlu tutulduğu, kişiselleştirilmiş tasarımların telif hakkının olması durumunda basılan ürünlerden Nirvoda sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. Olası lisans ve telif haklarının ihlali, üyenin ve/veya mail sahibinin sorumluluğundadır.

Üye tarafından talep edilen kişiselleştirilmiş (özel) tasarımların ve görsellerin, şiddet, ırkçılık, uygunsuz görsellerin yer alması, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan, tehdit edici unsurlar, ahlak dışı görseller gibi tasarımların kabulü yapılamamaktadır. Olası sübliminal ya da gizli şekilde yerleştirilen, açık şekilde gözlemlenemeyen görsellerde bahsedilen uygunsuz durumların tespit edilememesi durumunda sorumluluk üyeye aittir.

Üye, program’ın bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu; üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin sistemde izinsiz olarak kullanılmasından ilgili üyenin mesul olacağını ve kati suretle program’ın sorumluluğunda olmadığını ve gerekli tedbirlere başvurup, yasal süreç başlatabileceğini; ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları ile rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 05.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda sayılan tüm mali hakların Programa devredildiğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

Nirvoda, Üyelerin ürettiği ve yayımlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayımlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya program içinde Nirvoda tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayımlanan bu bilgilerin başka üyeler tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayımlanması ihtimali vardır. Bu ihtimale karşı üye, Nirvoda’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

 

Çerez kullanımı

 

Nirvoda’yı ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamamızı akıllı telefonunuza ya da tabletinize yüklediğinizde, tarayıcınız tarafından cihazınıza indirilen ve orada saklanan küçük metin dosyaları olan çerezleri (cookies) kullanır.

Nirvoda, kullanıcılarına daha etkin bir hizmet sunabilmek, kullanıcıların site üzerindeki deneyimlerini zenginleştirmek ve yasal yükümlülükler çerçevesinde, belirlenen Nirvoda Kullanım Koşulları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak çevrimiçi tarama bilgilerinizi toplar, işler ve güvenli bir şekilde saklar. Bu bilgiler, kullanıcının siteye farklı zamanlarda ve farklı yollarla sağladığı diğer bilgilerle birleştirilebilir ve bu bilgiler, üçüncü taraf kaynaklardan gelen bilgilerle de birlikte kullanılabilir. Çerezlerimiz hakkında bilgi, mobil uygulamamızı ilk kez indirdiğinizde bir pop-up ekranı aracılığıyla sunulacaktır.

Nirvoda çerezleri, ayrıca, Nirvodanın web sitesini ve/veya reklam verdiği diğer siteleri ziyaret ettiğinizde, size ilginizi çekebilecek reklamlar sunabilmek için de kullanabilir.

Web sitemiz ve mobil uygulamamızda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktayız. Oturum çerezleri, tarayıcınızı kapattığınızda sonlanırken, kalıcı çerezler cihazınızda daha uzun süre kalabilir. Tarayıcınızın yardımbölümündeki talimatları izleyerek ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve her iki tür çerezi de reddedebilirsiniz. Çerezleri reddettiğiniz takdirde, web sitemizi ve mobil uygulamamızı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak tüm işlevlere erişiminiz sınırlı olabilir veya bazı işlevlere erişemeyebilirsiniz.

 

Çerez türleri

 

Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, Nirvoda web sitesinin düzgün çalışabilmesi için zorunludur ve sistemlerimizde devre dışı bırakılamazlar. Site gezinmenizi sağlar ve gizlilik ayarlarınızı belirleme, oturum açma ya da formları tamamlama gibi hizmet taleplerinizi karşılayan işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar.

Performans Çerezleri: Bu çerezler, web sitesinin performansını ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için kullanılır. Ziyaretçileri tanımlayan bilgileri toplamazlar. Ancak, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarına dair bilgileri içerir.

Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler, Nirvoda web sitesinin sizin yaptığınız seçimleri (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasına ve daha kişiselleştirilmiş özellikler sunmasına yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı bilgiler gizli tutulur ve diğer web sitelerindeki gezinme etkinliğinizi takip edemezler. Bu çerezleri kabul etmezseniz, bazı veya tüm bu işlevler düzgün çalışmayabilir.

Reklam ve Tanıtım Çerezleri: Bu çerezler, sizin profilinizi oluşturmak ve ilgi alanlarınıza uygun reklamlar sunmak için kullanılır. Ayrıca, bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye ve bir reklamın görüntülenme sayısını sınırlamaya yardımcı olur. Genellikle reklam ağları tarafından, Nirvoda izni ile yerleştirilirler (örneğin sosyal medya siteleri). Web sitesini ziyaretinize ilişkin bilgiler, reklam verenler ve diğer kuruluşlarla paylaşılır. Bu çerezleri kabul etmezseniz, farklı web sitelerinde hedefli reklamlarımızı deneyimleyemezsiniz.

 

Diğer Hükümler

Nirvoda, platformun kullanımı sonucu oluşacak verilerin tüm fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurur. Platform, bu bilgilerle, kullanıcının üyelik bilgilerini açığa çıkmadan raporlar oluşturabilir, bu tür bilgileri ya da raporları kendi amaçları doğrultusunda kullanabilir ve bu raporlar ve/veya istatistikleri iş ortakları ya da üçüncü kişilerle ücretli ya da ücretsiz paylaşabilir. Platform, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre duraklatabilir veya tamamen durdurabilir.

Nirvoda, güvenlik şüphesi oluşturan kullanıcı işlemleri nedeniyle ilgili kullanıcıların üyeliklerini geçici olarak durdurabilir veya tamamen iptal edebilir. Bu karar Nirvoda’nın insiyatifindedir.

Platformun veya üyeliğin geçici olarak durdurulması ya da tamamen iptal edilmesi durumunda Nirvodanın kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

https://www.nirvoda.com tarafından sağlanan ürünler, stok durumlarına bağlıdır. Platformda yayımlanan stok durumu her zaman güncel durumu yansıtmayabilir. Nirvoda, stoklarda bulunmayan ürünlerle ilgili yapılan işlemleri hemen iptal etme hakkına sahiptir ve başka bir sorumluluğu olmayacaktır.

Nirvoda, kullanıcıların sistemden faydalanmaları sırasında ortamda bulunan dosyaların, mesajların bir kısmını veya tamamını, uygun gördüğü dönemlerle yedekleme ve silme hakkına sahiptir. Yedekleme ve silme işlemleri nedeniyle Nirvoda sorumlu tutulamaz.

Nirvoda, kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik gibi eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Nirvoda, kullanıcının https://www.nirvoda.com/ sisteminden farklı web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda, kullanıcı, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Nirvodanın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Kullanıcı, üyelik sırasında verilen cep telefonu numarasının ibraz edilmesiyle, kendisine özgü kampanyaların kullanımının kendi sorumluluğunda olduğunu, cep telefonu numarasının verilmesi durumunda başka bir kişi tarafından kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

E-Bültene Kayıt Ol Kampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz
Sepet (

0

)
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Eğer bir ürün satın almak istiyorsanız almak istediğiniz ürünün sayfasına gidiniz.
Alışveriş Yap