×

Gizlilik Politikası Nirvoda

 

Bu gizlilik politikası, Nirvoda firmasının ("Nirvoda") çevrimiçi alışveriş platformu olan websitesi kullanıcıları tarafından bilinmesi gereken kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerini açıklayan bir aydınlatma metnidir.

 

Tanımlar

Bu politika kapsamında:

Nirvoda: Sitenin sahibi olan Nirvoda Firması'nı,

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Site: Nirvoda web sitesini (https://www.nirvoda.com)

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade eder.

 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

Bu gizlilik politikası aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

a) Kişisel verilerin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri,

b) Veri konusu kişi gruplarının kategorizasyonu,

c) İşlenen veri kategorileri,

d) Kişisel verilerin işlenme süreçleri ve amaçları,

e) Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için alınan tedbirler,

f) Kişisel verilerin kime ve hangi amaçla aktarılabileceği,

g) Kişisel verilerin saklama süreleri,

h) İlgili kişilerin sahip oldukları haklar ve bu hakların nasıl kullanılabileceği,

i) İlgili kişilerin elektronik ticari ileti alma tercihlerini değiştirebilme yöntemleri.

 

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

1. https://www.nirvoda.com Web Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

1.1. Web Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Nirvoda'nın web sitesi üzerinden yapılan işlemler sırasında kullanıcılara ait kişisel veriler, Nirvoda tarafından toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

https://www.nirvoda.com/ adresi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde, kullanıcıların kişisel verileri, Nirvoda ve Nirvoda’nın veri koruması ve güvenliği konusunda yasal ve teknik sorumlulukları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olan Nirvoda tarafından toplanır ve korunur.

Kullanıcılardan işlem sırasında isim, soyisim, telefon numarası, doğum tarihi ve e-posta adresi şeklinde kişisel bilgiler alınmaktadır. Bu bilgiler kullanıcı güvenliğinin sağlanması, Nirvoda ürün ve hizmetlerinin kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi ve önerilmesi için gerekli planlama ve uygulamaların yapılması, şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ait bilgi ve kampanyaların iletilmesi, Nirvodanın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi ve Nirvoda ve Nirvodanın iş ilişkisi içinde olduğu ilgili kişilerin hukuki, stratejik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenir.

Ek olarak, site kullanıcıları, öneri ve taleplerini iletme amacıyla; isim, soyisim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, adres ve form konusu bilgilerini https://www.nirvoda.com/ adresinde yer alan Bize Ulaşın” sayfasındaki formu doldurarak iletebilirler.

Kullanıcılar, bu kişisel verileri ile tamamen kendi rızaları doğrultusunda paylaştıklarını ve bu verilerin sadece ilettikleri talep ve önerilerin değerlendirilmesi amacıyla istendiğini kabul ederler. Web sitesini ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri, 5651 Sayılı Kanun gereğince işlenmektedir.”

 

1.2. Çağrı Merkezi Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Nirvoda çağrı merkezi üzerinden yapılan işlemler sırasında, kullanıcılara ait kişisel veriler, Nirvoda tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

Çağrı merkezi kullanıcılarından ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve sipariş bilgileri gibi kişisel veriler alınmaktadır. Bu veriler, müşteri hizmetlerinin sağlanması, siparişlerin takibi ve teslimatın gerçekleştirilmesi gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Nirvoda, 0534 488 31 42 telefon numarası olan çağrı merkezini arayan kullanıcıların kişisel verileri, Nirvoda ile sözleşmeli ve veri koruması ve güvenliği konusunda yasal ve teknik sorumlulukları paylaşan Çağrı Merkezi tarafından toplanır ve korunur.

Çağrı merkezimizi arayan kullanıcılardan görüşme sırasında sırasında isim, soyisim, telefon numarası, e-posta adresi ve sipariş bilgileri şeklinde kişisel bilgiler alınmaktadır. Nirvodanın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi ve Nirvoda ve Nirvodanın iş ilişkisi içinde olduğu ilgili kişilerin hukuki, stratejik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenir. Çağrı merkezimizi arayarak paylaştığınız kişisel verileriniz, talepleriniz, önerileriniz ve şikayetlerinizin işleme alınması, sizlere işlem sonuçları hakkında bilgi verilmesi ve bu bağlamda sunulan hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla toplanır ve Çağrı Merkezi şirketi tarafından saklanır.

Çağrı merkezimizi arayan kullanıcıların görüşmeleri kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtlar güvenlik gerekçesiyle, işlemlerin esasına uygun olup olmadığını tespit etme, talep, öneri ve şikayetlerin incelenme, sipariş güncelleme, gerekli durumlarda aksiyona geçme gibi amaçlarla ses kaydına alınmaktadır. 

 

Kişisel Verilerin Güvenliği, Aktarımı ve Haklarınızın Kullanılması

Nirvodada paylaştığınız kişisel verileriniz, Nirvoda’nın yönettiği veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12. maddesi gereğince güvence altında saklanır ve ticari amaçlarla üçüncü kişilere aktarılmaz. Nirvoda, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliği için teknik ve idari her türlü tedbiri alır. Veri güvenliği önlemleri, yetkisiz erişim, veri kaybı, veri hasarı ve veri hırsızlığı gibi risklere karşı koruma sağlamayı amaçlar. Bu kapsamda, veri şifreleme, güvenlik yazılımları, erişim kontrolü ve veri yedekleme gibi yöntemler kullanılır. Nirvoda, yetkisiz erişimleri, yanlış kullanımları ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, değiştirilmesini veya yok edilmesini engellemek için önlemler alır.

Nirvoda, yasal düzenlemeler çerçevesinde ve kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla, kişisel verileri yalnızca işbirliği içinde olduğu belirli üçüncü taraflarla paylaşmaktadır. Bu üçüncü taraflar, verileri sadece belirli amaçlar doğrultusunda ve gizlilik politikamıza uygun olarak işlemekle yükümlüdür.

Nirvoda, kişisel verilerin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranır. Kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Nirvoda kişisel verileri işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojilerini, güvenlik duvarları ve SSL (Secure Socket Layer) şifrelemesini kullanır.

          Verilerin alındığı web sitesi SSL ile korunur.

          Web sitesinden toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanların erişimine kontrol matrisleri oluşturulur.

          Üçüncü taraflardan alınan hizmetler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, çerez politikaları ile yönetilir ve korunur.

          Nirvodanın platformlarına veya sistemine yönelik saldırılar sonucunda kişisel veriler zarar görürse veya yetkisiz üçüncü kişilere geçerse, Nirvoda durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirir ve önlemlerini alır.

Nirvoda tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde sizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şunlardır:

          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.

          Kişisel verileriniz işlenmişse bu konuda bilgi talep etme.

          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

          Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

          Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik işlenmiş olması durumunda düzeltme talep etme.

          6698 Sayılı Kanunun 7. maddesine göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme.

          Yukarıdaki düzeltme ve silme/yok etme taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

          Otomatik sistemlerle analiz edilen verilere dayalı olarak aleyhinize bir sonucun çıkmasına itiraz etme.

          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar görmeniz halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu haklarınızı kullanmak için; Nirvoda tarafından işletilen platformların web sitesi veya mobil uygulamalarında yer alan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. maddesine uygun olarak hazırlanmış “Başvuru Formu”nu kullanabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Nirvodanın sunduğu ürün ve hizmetlerin tanıtılması, sipariş işlemlerinin yürütülmesi ve bu süreçlerle ilgili olarak sizinle iletişim kurulması (Örneğin, istediğiniz bir ürünün stokta olmaması durumunda, yeni stok geldiğinde haberdar edilmeniz gibi özel taleplerinize yanıt verme).

Nirvoda ürün ve hizmetlerinin mağazamız, web sitemiz ve mobil uygulama kanallarımız aracılığıyla sunulması, satış sözleşmelerinin oluşturulması veya yerine getirilmesi,

Satış sonrası destek ve müşteri hizmetleri sağlanması,

Ürün iadeleri ilgili taleplerinizi karşılamak, bu konuda sizinle iletişimde bulunmak,

Nirvoda web sitesi üyeliğinizin oluşturulması, geçmiş siparişlerinizin detaylarının sunulması ve profilinizle ilgili bilgilerin kaydedilmesi, böylece sipariş sürecinizin daha hızlı ilerlemesi,

Nirvoda E-bülten’e katılmak istemeniz halinde, aboneliğinizin oluşturulması, kampanya bilgilendirmeleri ve diğer avantajlardan yararlanmanızın sağlanması, E-bülten ile sunulan yeni ürün ya da hizmetler ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması,

Müşteri kayıtlarının oluşturulması ve müşteri ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlaması,

Siparişinizi doğru bir şekilde işleme almak, hazırlamak, paketlemek ve size ulaştırmak amacıyla ad soyad, iletişim bilgileri gibi kimlik ve alışveriş bilgilerinizi işliyoruz. Ayrıca, alışverişinizi size özel kılmak için alışveriş detayları, taksit bilgileri, ödeme şekli ve yararlanılan kampanya/indirim bilgilerini kullanması,

Yasa gereği düzenlememiz gereken faturalar için kimlik, vergi numarası ve diğer gerekli bilgilerinizi toplaması,

Güvenli bir ödeme süreci sağlamak ve olası hataların, aksaklıkların üzerinde çalışabilmek için kredi kartı bilgilerinize ihtiyaç duyar (bu bilgiler tarafımızca kaydedilmemektedir) ve IP adresi bilginizi işlemekteyiz,

Web sitemizin ve mobil uygulamamızın işlevselliğini artırmak, kullanımınız sırasında karşılaşabileceğiniz teknik sorunları tespit etmek ve giderebilmek amacıyla kullanım bilgilerinizi işliyoruz.

Nirvoda, yasal düzenlemelere uygun bir şekilde kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamayı taahhüt eder paylaşılan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin kullanım amaçlarını açıklamaktadır.

 

 

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Nirvoda, kişisel verileri yalnızca belirlenen amaçlar doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak saklamaktadır. Verilerin saklama süresi, ilgili mevzuatın öngördüğü süreler ve işlem amaçları göz önünde bulundurularak belirlenir.

 

Elektronik Ticari İleti Tercihleri

Nirvoda olarak, sizlere daha etkili ve kişiye özel bir alışveriş deneyimi sunabilmek adına, ticari iletişim izninizle bazı bilgilerinizi kullanmaktayız. Bu izin kapsamında:

Adınız, soyadınız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi iletişim bilgilerinizi, size özel promosyonlar, avantajlar, genel kampanyalar sunabilmek, pazarlama faaliyetlerimizde ve sipariş sonrası iade/değişim talepleri için (SMS, e-posta, telefon aramaları gibi) iletişime geçebilmek amacıyla kullanıyoruz.

Ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşteri memnuniyetine yönelik anketler düzenlemek, yarışma, çekiliş, davet, açılış gibi özel etkinliklere davetlerimizi size iletmek amacıyla yine aynı bilgilerinizi işliyoruz.

Tarafınızca sipariş oluşturulduktan sonra; sipariş süreci, kargolama süreci ve teslim sürecinde çeşitli SMS’ler tarafınıza gönderilmektedir. Bu SMS’ler sipariş bilgilendirmesi için sağlıklı bir süreç olması amacıyla Nirvoda tarafından uygulanan otomatik işlemlerdir.

Nirvoda, ilgili kişilerin elektronik ticari ileti alıp almama tercihlerine saygı duyar. Elektronik ticari ileti almak istemeyen kullanıcılar, ilgili iletişim kanallarını kullanarak tercihlerini iletebilirler. Bu talepler Nirvoda tarafından işleme alındığı tarih itibariyle uygulanır.

 

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler

Nirvoda, web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden çerezler ve benzeri teknolojiler kullanmaktadır. Bu teknolojiler, kullanıcı deneyimini geliştirmek, site trafiğini analiz etmek ve pazarlama faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcılar, çerez tercihlerini tarayıcı ayarları üzerinden kontrol edebilmektedir.

 

Diğer Web Siteleri ve Uygulamalar

Nirvoda'nın web sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden diğer web sitelerine veya uygulamalara bağlantılar yer alabilir. Bu bağlantılar, kullanıcıların kolaylıkla diğer kaynaklara erişmelerini sağlamak amacıyla sağlanmaktadır. Nirvoda, bağlantı verdiği web sitelerinin veya uygulamaların gizlilik politikalarından veya içeriklerinden sorumlu değildir. Kullanıcıların bu bağlantıları kullanırken dikkatli olmaları ve ilgili web sitesi veya uygulamanın gizlilik politikasını okumaları önerilir. Bağlantılar tarafından sağlanan hizmetler ve olası saldırı girişimi, engellenmesi/el değiştirmesi, web sitenin faaliyetlerini sonlandırması durumlarında oluşacak mağduriyetlerden Nirvoda sorumlu değildir.

 

Gizlilik Politikasının Değişiklikleri

Nirvoda, gizlilik politikasını güncellemek veya değiştirmek hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yayınlanarak kullanıcılara bildirilecektir. Kullanıcılar, gizlilik politikasının güncel versiyonunu düzenli olarak kontrol etmelidir.

 

İletişim

Nirvoda gizlilik politikası ile ilgili herhangi bir soru, öneri veya şikayetiniz varsa, aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

- E-posta: kvkk@nirvoda.com

- Telefon: +90 534 488 31 42

 

Çocukların Gizliliği

Nirvoda'nın web sitesi veya mobil uygulamaları 18 yaşından küçük çocukların kullanımına yönelik değildir. Nirvoda, bilerek ve isteyerek 18 yaşından küçük çocuklardan kişisel veri toplamaz. Eğer bir ebeveyn veya vasinin, çocuğunun kişisel verilerinin Nirvoda tarafından işlenmesi konusunda endişesi varsa, Nirvoda iletişim kanallarından talep oluşturarak bilgi alma hakkına sahiptir.

 

Veri İhlali

Nirvoda, kişisel verilerin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için önlemler alır. Ancak, herhangi bir veri ihlali durumunda, hızlı bir şekilde müdahale etmek ve etkilenen kullanıcıları bilgilendirmek için gerekli adımlar atılır. Veri ihlali durumlarında, ilgili yetkililere haber verilir, soruşturma yapılır ve etkilenen kullanıcılara gerekli bilgilendirme yapılır.

 

Yetkili Makamlarla Paylaşım

Nirvoda, yasal mevzuat gereği veya hukuki süreçlerle uyum sağlamak amacıyla, kullanıcıların kişisel verilerini yetkili makamlarla paylaşabilir. Bu durumlar, kanunlara uyum sağlama, yasal hak ve savunma taleplerine yanıt verme veya kullanıcıların güvenliği için gereklilikler doğrultusunda gerçekleşir.

 

Kabul Edilenler

Bu gizlilik politikasını kabul etmek, Nirvoda'nın kişisel verilerinizi nasıl işlediği ve koruduğu konusunda sizinle olan taahhüdünü anlamanız ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik politikasını kabul etmek, Nirvoda'nın kişisel verilerinizi işlemesine rıza gösterdiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu gizlilik politikası, kullanıcıların kişisel verilerinin nasıl işlendiği, korunduğu ve kullanıldığı konusunda ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Nirvoda, kullanıcıların gizliliğine saygı duymakta ve kişisel verileri güvenli bir şekilde işlemektedir.

E-Bültene Kayıt Ol Kampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz
Sepet (

0

)
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Eğer bir ürün satın almak istiyorsanız almak istediğiniz ürünün sayfasına gidiniz.
Alışveriş Yap